Filantropía Comunitaría

Li abtel ta xich’ k’anel ta xk’ot ta pasele ja’ yak’el iluk k’uxelan li kotaejbail li’ ta jlumaltik k’ucha’al jun abtel ta xich’ jyules o jch’uleltik xchu’uk xchapel xchanubtasel krixchanoetik buch’utik stak’ ta sjelik ech’el k’utik chopol ta skuxlejal li k’ox tsebetik-kremotik xchu’uk yuts’ yalalik yu’un ja’ buch’utik oyik ta tsots vokolal li’ ta stoylejal Chiapas, yu’un ja’ ti li’ nakajtik ta muk´ta lum xchu’uk sparajel jteklumtike.