Filantropía Comunitaría

Lak’nailetik ta sa’ik sjelel ta lek li kuxlej

Lak’nailetik ta sa’ik sjelel ta lek li kuxlej ja’ jchop krixchanoetik tey likemik tal ta yantik namal balamil buch’utik tey nakajtik ta jovel, yak’oj sk’opik ta sa’beik ech’el sbe ta xlekub skuxlej li bu nakajtik li krixchanoetik li’ ta stoylejal Chiapas.

K’usi ta sk’an ta spasik:

Lak’nailetik ta sa’ik sjelel ta lek li kuxlej, tsobol jnaklometik buch’utik likemik talel yantik o lumetik, te nakajtik ta jobel, ta ko’onkotik, ta jchak’ jk’ak’alkotik, ta xkak’ k’usi jna’kotik xchu’uk chi koltavankotik ta tak’in, ta xich’ ch’akel ta jteklumetik li’ ta stoylejal yosilal Chiapas, yo ti oy k’usi stunesik ta stambeik jtunel abteletik ta slumalik.

K’usi sk’elojik ta ts’akale:

Ja’ jchop tsoboj snaklometik, buch’utik yokel ta xmuk’ibik, ja’ tey ta sk’obik smeltsanel ko’ol smuk’ibtasel xchu’uk ich’bilik ta muk’ li’ ta stoylejal Chiapas.

Yich’el ta muk’

yak’oj sk’op, ta sp’ijil yo’on ta spasik, xchu’uk xch’ulelik, ta xchanik ech’el ta be, ti ko’olxae ta xjel ech’el , ta sjunul yo’on ta xak’ik li lekilale.