Filantropía Comunitaría

Te binti snopo spas te programa ja’ te yak’el ta nael stojol te Koltey-jbatik sok jlumaktik ja’ jun a’tejibal te ya yak’ jna’tik xan stojol snopel sok te sjelontesik kuxinel te yak’ik ta ilel ya’telik ta xkuxinelik ta stojol xkuxlejal te alaletik sok sfamiliaik te maba lek ay te xkujlejalik te ayik ta ilbajinel te li’ ta Los Altos yuun Chiapas, te banti ay muk’ul lumetik sok te ch’in lumetik.