Ya stak’ a kolta ta yak’el yip te Círculos de Dar te ya stak’ a wak’ jun koltael te ta banti ay medioetik chikan ta ilel, sok te ficha de referencia te banti ya yich’ tojele.

Filantropía Comunitaría

TRANSFERENCIA O DEPÓSITO

Banco: BBVA
Beneficiario: Amigos de San Cristóbal, A.C.
Numero de cuenta: 0115819210
CLABE interbancaria: 012130001158192109

Te ta banti ay programa Jkontayel- jbatik sok Jlumaltik ya jna’tik stojol te ay biluk ut’il te ya stak’ xkoltawanik te mach’a te ayik ae ya stak’ yak’ik –sk’alik, binti snaik spasel, yak’ ya’yejik, maba ja’nax te tak’ine –te binti sk’anojik ta yo’tanik-. Jich yuun ja’ ya kik’at jotik, teme ya a mulan o ya k’an a wak’ koltael manchuk maba tak’in ya wak’, ya a lejon jo’tik, ya kijk’ta contacto jo’tik. (banti stak’ a lejon jo’tik).